УАП
ПОЧЕТНА

Студијска посета Албанији

Објављено: 18. јуна 2021. Категорија: Вести 2021, ИПАРД II

Делегација Управе за аграрна плаћања (УАП) посетила је током ове недеље Агенцију за пољопривреду и рурални развој Републике Албаније (Agency of Agriculture and Rural Development – ARDA) како би кроз размену искустава и сагледавање процеса рада на лицу места унапредили капацитети обе агенције задужене за исплату подстицаја у пољопривреди и имплементацију ИПАРД програма.

У фокусу ове студијске посете било је спровођење процедуре авансног плаћања ИПАРД захтева, коју АРДА спроводи од 2019. године, а која је показала добре резултате и висок степен  апсорпције ИПАРД средстава.

С обзиром да се предфинансирање ИПАРД пројеката показало као велики изазов за кориснике програма, увођењем авансног плаћања биће им омогућено да након одобреног пројекта аплицирају за могућност исплате пре реализације пројекта у износу до 50% од укупне вредности одобреног пројекта, уз коришћење инструмента банкарске гаранције.  Увођење aвaнснoг плaћaњa у изнoсу дo 50% од одобрене вредности подстицаја обезбедиће ИПАРД корисницима значајан износ финансијских средстава за реализацију одобрене инвестиције. Осим тога, примена авансног плаћања утицаће повољно на бољу aпсoрпциjу финансијске помоћи ЕУ и смањиће ризик од повраћаја средстава Европској унији.

Поред теме авансног плаћања, представници двају ИПАРД агенција разменили су искуства у погледу других аспеката спровођења ИПАРД програма, изазовима са којима се у пракси сусрећу, као и начине њихових превазилажења. Организациона структура која даје најбољи резултат, унапређење људских ресурса, као и развој базе референтних цена, само су неке од тема које су разматране током ове студијске посете. Сарадња успоствљена на доброј основи свакако ће се наставити и унапређивати у наредном периоду и позитвино утицати на рад обе агенције.

  

Поделите на:

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.