Шта доноси нови правилник о регистрацији

Правилник о изменама Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, који је објављен и ступио на снагу 12. маја, доноси једну битну новину. Наиме, брачни другови ће моћи да имају два посебна газдинства, што до сада није био случај.

У случају уписа породичног пољопривредног газдинства у Регистар се уписује пољопривредник – физичко лице који је носилац породичног пољопривредног газдинства и могу се уписати чланови породичног пољопривредног газдинства.

У новом правилнику наводи се да се у 2017. и 2018. години пољопривредник изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално породично пољопривредно газдинство или некомерцијално газдинство, приликом уписа, односно приликом прве промене података у календарској години који се односе на упис у Регистар у 2017. години, односно 2018. години.

Садашње измене правилника направљене су како би се изашло у сусрет пљопривредницима који живе у селима у којима нема тачне адресе – улице и броја већ се као адреса води само назив села. Многим пољопривредницима, нарочито у мањим селима централне и јужне Србије, то је представљало проблем с обзиром на то да је правилник предвиђао да се с једне адресе може регистровати једно газдинство.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content