Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Припрема и подршка потенцијалним локалним акционим групама у оквиру ИПАРД програма

Крагујевац је ове недеље био домаћин дводневне радионице под називом: „Припрема и подршка потенцијалним локалним акционим групама у оквиру ИПАРД-а“ коју је у сарадњи са Генералним директоратом за пољопривреду и рурални развој Европске комисије (ДГ АГРИ) и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, организовао TAIEX – Инструмент Европске комисије за техничку помоћ и размену информација. Координатор организације наведеног скупа је Регионална Агенција за економски развој Шумадије и Поморавља.

Радионица је имала за циљ да администрацији на локалном и националном (државни службеници из Управљачког тела, ИПАРД агенција, канцеларије за подршку НАО, органа локалних самоуправа…)  и члановима постојећих асоцијација на локалном нивоу, пружи смернице како се користе средства техничке помоћи за припрему и успостављање Локалних акционих група (ЛАГ-ова) и израду локалне стратегије руралног развоја, а како би исти касније били спремни да се пријаве за ЛЕАДЕР меру у оквиру ИПАРД II Програма. Такође, на радионици су представљени основни принципи за израду локалне стратегије руаралног развоја, као и примери добре праксе у спровођењу мере техничке помоћи и ЛЕАДЕР мере у Естонији, Турској, Хрватској и Бугарској, као и  тренутна ситуација у спровођењу ЛЕАДЕР приступа у Републици Србији.

Своја искуства су пренели: Ана Новак-Вуд, менаџер ИПАРД програма за Републику Србију (ДГ АГРИ), Ивона Лиштван, менаџер ИПАРД програма за Републику Турску (ДГ АГРИ), Јасмина Миљковић, шеф Управљачког тела, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Мехмет Ак из Управљачког тела Министарства пољопривреде Турске, Кристина Таметс, ЛАГ менаџер, потпредседник Европске ЛЕАДЕР асоцијације за рурални развој – ЕЛАРД (European LEADER Association for Rural Development), Иван Ћупић, менаџер ЛАГ-а Лаура из Задра и Ненад Поповић, координатор ЛАГ-а Левач.

Најважније питање је било на који начин Сектор за рурални развој Министарства пољопривреде, који ће бити корисник техничке помоћи (ИПАРД Мера 9 – Техничка помоћ која је у процесу акредитације), кроз ову меру може да подржи локалне акционе групе, како у њиховом формирању тако и у развоју локалних развојних стратегија, а све у циљу припреме за спровођење ЛЕАДЕР мере Припрема и имплементација Локалних развојних стратегија (ЛЕАДЕР приступ).

Учесници су заједнички дошли до закључка да је неопходна израда новог Водича за кориснике или ажурирање већ постојећих публикација које ће ЛАГ-овима помоћи у процесу израде и спровођења стратегије, а потом и организована обука на којој би кроз студију случаја и уз помоћ експерата радили на изради саме стратегије.  Такође неопходно је и ангажовање експерата за израду три модула за едукацију: ЛАГ ментора, менаџера и чланова управног одбора, као и ИПАРД оперативне структуре а потом и самог становништва ЛАГ територије. У циљу размене искуства и добре праксе,  у наредном периоду би за локалне акционе групе требало организовати и учешће на неком од међународних скупова, који окупљају представнике локалних акционих група, као што је годишња конференција Европске ЛЕАДЕР асоцијације за рурални развој – ЕЛАРД. Учесници су закључили да је неопходно и унапређење националног Правилника о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја.

С обзиром да су досадашња искуства показала да ЛЕАДЕР може да направи праву разлику у свакодневном животу људи у руралним областима, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  је ове године покренуло нову меру руралног развоја намењену припреми и спровођењу локалних стратегија руралног развоја. Већ је спроведен први јавни позива за подршку припреми стратегија на који су захтеве поднела 22 ЛАГ- а, однсосно локална Партнерства. Ова Мера осмишљена је као својеврсна припрема за спровођење ИПАРД Мере 5 Припрема и имплементација Локалних развојних стратегија (ЛЕАДЕР приступ).

Другог дана радионице учесници су посетили ЛАГ „Левач“, који је формиран на територији Рековца на делу који обухвата неколико села са подручја Града Крагујевца. Ово махом рурално подручје са великим економским и демографским изазовима, има велики потенцијал за развој кроз иницијативе у области виноградарства, воћарства и сеоског туризма.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content