Документација

Нема докумената

Премије за млеко за 2011. годину

16. фебруара 2011. године објављена је Уредба о условима и начину коришћења премије за млеко за 2011. годину. На основу уредбе, право на коришћење премије има правно лицефизичко лице носилац  комерцијалног  породичног  пољопривредног  газдинстава  и  физичко лице носилац некомерциjалног породичног пољопривредног газдинстава. Корисник премије остварује премију преко правних лица и предузетника који се баве прерадом млека. Премија се исплаћује квартално за крављеовчије и козје сирово млеко, испоручено у претходном кварталу.

Корисник премије остварује право на премију ако је правном лицу и предузетнику који се баве прерадом млека предао најмање 3.000 литара млека по кварталу, али не више од 3.000.000 литара млека по кварталу, осим корисника премије код кога је утврђен удео државног капитала од најмање 90%, који остварује право на премију ако је правном лицу и предузетнику који се баве прерадом млека предао 3.000 и више литара млека по кварталу. Премија се исплаћује по литру испорученог млека у износу од 5 динара.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content