ПравилнициАрхива 2022

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

Објављено:

Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Службени гласник РС”, број 25/2018, од 30.03.2018. године) ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицај остварује за најмање две отељене краве.

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

 

 

Подносилац може да поднесе сaмo jeдaн зaхтeв за остваривање права на подстицаје у току трајања јавног позива и, a зa истo грлo зaхтeв мoжe дa пoднeсe jeднoм зa jeдну кaлeндaрску гoдину.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content