Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима

Објављено:

Правилником се ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима, као и обрасци захтева за остваривање права на регрес. Пољопривредни производи, у смислу овог правилника, су:

  1. пшеница, и то: А-1, А-2 и А-3 класе;
  2. кукуруз, и то: А и Б класе;
  3. малина, и то: роленд, полублок, блок и гриз категорије;
  4. купина, и то: конфитура, полублок, блок и гриз категорије;
  5. вишња, и то: са коштицом и без коштице категорије.

Право на регрес остварују правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, у складу са условима прописаним законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Право на регрес остварује се за пун месец од дана издавања робног записа, а најдуже за шест месеци од дана издавања робног записа у складу са законом којим се уређују јавна складишта за пољопривредне производе, у износу од 40% од трошкова складиштења за највише 2 000 тона ускладиштене пшенице и/или кукуруза, односно за највише 20 тона ускладиштене малине и/или купине и/или вишње.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content