УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије

Објављено: 7. априла 2016. Категорије: Мере руралног развоја

Овим правилником ближе се прописују подстицаји програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета, који обухватају подршку за инвестиције у прераду пољопривредни производа и маркетинг кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије, врсте, услови и начиностваривања права на подстицаје за унапређење квалитета вина и ракије, образац захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ по кориснику подстицаја за унапређење квалитета вина и ракије.

Захтеви се подносе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд, и то у периоду од 1. априла до 30. септембра текуће календарске године.

Поделите на: