Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују подстицаји програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета, који обухватају подршку за инвестиције у прераду пољопривредни производа и маркетинг кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије, врсте, услови и начиностваривања права на подстицаје за унапређење квалитета вина и ракије, образац захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ по кориснику подстицаја за унапређење квалитета вина и ракије.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content