УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Објављено: 27. јула 2017. Категорије: Мере руралног развоја

1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;

2) подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;

3) подстицај за учешће, односно излагање пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја у иностранству;

4) подстицај за учешће, односно излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије.

Право на подстицаје остварује:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице;

4) правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења;

5) јединица локалне самоуправе;

6) образовна установа;

7) научноистраживачка установа.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 100% oд вредности реализованих трошкова  умањених за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Поделите на: