Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Објављено:


1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;
подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;
3) подстицај за учешће, односно излагање пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја у иностранству;
4) подстицај за учешће, односно излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије.
Право на подстицаје остварује:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице;
4) правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења;

5) јединица локалне самоуправе;
6) образовна установа;
7) научноистраживачка установа.
Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 100% oд вредности реализованих трошкова  умањених за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content