Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља

Објављено:

Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за електрификацију поља, који обухвата прихватљиве трошкове инвестиције за:

1) набавку каблова и остале пратеће опреме;

2) припрему терена;

3) прикључка на електро мрежу.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга – која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поступак за остваривање права на подстицај се покреће подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, а који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

 

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 90% вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content