ПравилнициАрхива 2022

Правилник o подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Објављено:

Подстицај обухвата подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и који обухвата очување животињских генетичких ресурса у банци гена у складу са посебним прописом којим се прописује листа генетских резерви домаћих животиња и начин очувања генетских резерви домаћих животиња, као и листа аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицај, који нарочито садржи рок за подношење захтева.Текст јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Управа опредељује висину укупних расположивих средстава по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Захтев се подноси у року одређеном јавним позивом, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицај за очување животињских генетичких ресурса у банци гена, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content