Документација

Нема докумената

Посета ревизора ЕУ у 2011. години

Управу за аграрна плаћања je 15. и 16. децембра 2011. године посетила  је ревизорска мисија Генералног директората за пољопривреду Европске комисије у вези са  акредитацијом за пету компоненту Инструмента за претприступну помоћ. Ревизори ЕУ  обавили су инспекцију система за управљање петом  компонентом ИПА фондa (ИПАРД), а посета је обухватила састанке са свим институцијама задуженим за координацију у оквиру ИПАРДА: Министартво финансија (Национални службеник за одобравање – НАО, Национални фонд), Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (Одсек за рурални развој – Управљачко тело) и Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (Управа за аграрна плаћања – ИПАРД агенција).

Закључак ревизора ЕУ је да су у току 2011. године изграђени завидни капацитети у оквиру  Управе за аграрна плаћања, нарочито у успостављању функција  ИПАРД агенције у складу са Секторским споразумом. Истакнуто је да је остварен значајан напредак у вези са повећањем  институционалног капацитета  Управе за аграрна плаћања (додатно запошљавање и обука људи) који је на знатно већем нивоу него што је то био случај прошле године када је одржана претходна ревизорска мисија (од 27. до 30. септембра 2010. године.) Такође, истакнут је и значај изградње и јачања свих делова система неопходних за управљање ЕУ фондовима намењених руралном развоју, не само Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, већ и Министарства финансија (Национални фонд), које је одговорно за део финансијског аспекта управљања ЕУ фондовима.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content