Документација

Нема докумената

Подстицање органске производње

На предлог Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, дана 30. јуна 2011. године Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о коришћењу подстицајних средстава за подршку развоју органске производње за 2011. годину. Из буџета ће за те намене бити издвојено укупно 20 милиона динара, а подстицајна средства намењена су за развој органске биљне производње (ратарске, повртарске, воћарске и виноградарске) и органске сточарске производње.

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованог породичног комерцијалног пољопривредног газдинстава, привредна друштваземљорадничке задругепроизвођачи кооперанти (лица са којима су произвођачи који се баве органском продукцијом, закључили уговор о сарадњи) и васпитно – образовне установе.

Пољопривредни произвођач право на субвенције на основу ове уредбе може да оствари једном у току године и то у максималном износу од 2,2 милиона динара. Подносиоци захтева који имају биљну производњу која се налази у периоду конверзије, остварују право на подстицајна средства за подршку развоју органске производње у износу од 36.000 динара по хектару за ратарску производњу (житарице, индустријско биље, лековито и ароматично биље).

Субвенције за органску повртарску производњу износиће 50.400 динара по хектару, а за воћарску и виноградарску производњу 64.800 динара по хектаруУкупан износ подстицајних средстава по подносиоцу захтева не може бити већи од 1,2 милиона динара.

Подносиоци захтева који имају сертификат за органске биљне производе или имају биљну производњу за коју је завршен период конверзије и налазе се у поступку издавања сертификата, остварују право на подстицајна средства за подршку развоју органске производње у износу од 30.000 динара по хектару за ратарску производњу (житарице, индустријско биље, лековито и ароматично биље). Таква врста подносилаца захтева може добити 42.000 динара по хектару за повртарску производњу, а 54.000 динара по хектару за воћарску и виноградарску производњу, а укупан износ подстицајних средстава не може бити већи од милион динара.

Подносиоци захтева који имају сточарску производњу која се налази у периоду конверзије остварују право на подстицајна средства за подршку развоју органске производње у износу од 21.600 динара по грлу крупне стоке (за најмање четири грла), 7.200 динара по грлу ситне стоке (за најмање 10 грла), 720 динара по јединки живине (за најмање 100 јединки) и 2.800 динара по кошници (за најмање 30 кошница). Укупан износ подстицајних средстава по подносиоцу захтева не може бити већи од 1,2 милиона динара. Подносиоци захтева који имају сертификат за органске сточарске производе или имају сточарску производњу за коју је завршен период конверзије и налазе се у поступку издавања сертификата, остварују право на подстицајна средства за подршку развоју органске производње у износу од 18.000 динара по грлу крупне стоке (за најмање четири грла). Давања су 6.000 динара по грлу ситне стоке (за најмање 10 грла), 600 динара по јединки живине (за најмање 100 јединки) и 2.400 динара по кошници (за најмање 30 кошница). Укупан износ подстицајних средстава по подносиоцу захтева не може бити већи од милион динара.

Захтев за коришћење подстицајних средстава подноси се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопровреде – Управи за аграрна плаћања до 31. августа 2011 године.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content