Документација

Нема докумената

Подношење захтева за субвенционисане пољопривредне кредите

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ове године субвенционише најповољније кредите за пољопривредне произвођаче за које је у буџету опредељено 1,2 милијарде динара, а рок за подношење захтева је 15. октобар текуће године.
Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге с најмање пет чланова, микро и мала правна лица).
Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може остварити право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара, а правно лице под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.
Фиксна каматна стопа износи 3% на годишњем нивоу, односно 1% за физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола, и 0 % за набавку ђубрива.
Овај вид финансирања намењен је инвестиционим улагањима у нову пољопривредну механизацију и опрему, за набавку животиња, за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, инвестициона улагања у нову пољопривредну механизацију и опрему, као и за набавку хране за животиње.
Поједине банке са којима је Министарство завршило поступак потписивања уговора, већ су почеле са пријемом захтева и исплаћивањем првих кредита пољопривредницима.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content