Документација

Нема докумената

ПИО услов за 2011. годину

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног регистрованог пољопривредног газдинства – има право на остваривање подстицаја ако има утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као и да је од 14. августа 2010. године до 19. августа 2011. године платило 42.818,00 динара по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content