Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Отпочео циклус радионица за Меру 3

Оперативна структура ИПАРД програма – Одељењe за управљање ИПАРД програмом и Управa за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је, у сарадњи са Привредном комором Србије, покренула циклус радионица у форми округлих столова како би привредницима приближили могућности које пружа ИПАРД Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетина пољопривредних производа и производа рибарства кроз подстицаје за инвестиције у модернизацију прерађивачких капацитета у сектору млека, меса, воћа, поврћа, грожђа и јаја. Подстицаји имају за циљ повећање продуктивности и конкурентности прерађивачког сектора, повећање извоза, као и достизања неопходних европских стандарда.

Први разговори са привредницима одржани су 09. и 10. августа у Новом Саду и Крушевцу.

Како би што боље аплицирали на следећи јавни позив у оквиру Мере 3, који нас очекује до краја текућег месеца, привредници су се ближе упознали са четвртом изменом Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.

Такође, представљен је и нацрт ИПАРД III програма Републике Србије за 2021-2027, као и предлог будуће ИПАРД Мере 3, на који су привредници имали прилике да дају мишљење и сугестије. Спровођење консултативног процеса омогућиће МПШВ увид у ставове свих заинтересованих страна, како би се на основу добијених информација могли дефинисати правци и смернице будуће подршке пољопривредним произвођачима и прерађивачима у Србији.

Нове радионице биће одржане током септембра месеца у Нишу, Зајечару и Ваљеву.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content