Документација

Нема докумената

Од данас субвенционисано складиштење малине

Произвођачи малине у Србији од данас, 1. јула 2011. године, могу да предају робу у лиценциране хладњаче, а Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде субвенционисаће 50 одсто трошкова складиштења малине и то за четири категорије малина – роланд, гриз, блок и полублок, које ће редом бити субвенционисани са 1.200, 1.000, 1.000 и 800 динара по тони.

„Систем јавних складишта пружа могућност пољопривредницима, у овом случају произвођача малине, да робу ускладиште у јавно складиште и да им се изда робни запис који садржи назив јавног складишта, број његове лиценце, о којој роби се ради – конкретно у овом случају малини, ког квалитета је та малина и која количина малине се налази у јавном складишту по том робном запису“, истакао је директор Компензационог фонда Милан Ђаков.

Произвођачу се на овај начин пружа могућност да не прода малину у моменту када је цена најнижа, него да је ускладишти и уколико су му потребна средства за обнављање производње и за сопствене потребе, може да узме повољне краткорочне кредите и да робу прода у оном моменту када цена на тржишту буде повољна.

Робним записом пољопривредни произвођач може да тргује, непосредно или преко Продуктне берзе у Новом Саду, а такође може да користи робни запис као средство залога код пословних банака у Србији.

Лиценциране хладњаче које се налазе у систему јавних складишта су „Вино Жупа“ – Александровац, „Пецка“  – Пожега„Либертас“ – Шабац и Земљорадничка задруга Ариље у Ариљу.

Подносилац захтева има право на подстицајна средства за складиштење за период највише до шест месеци.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content