Објављена Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години

Влада Србије објавила је Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, којом се прописује обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

За директна плаћања је на основу Уредбе издвојено 17.04 милијарде динара, од чега је за премије за млеко опредељено три милијарде, за основне подстицаје за биљну производњу 7,87 милијарди, а за регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима 500.000 динара.Као и прошле године, премија за млеко остаје седам динара по литру. Остаје иста и висина подстицаја за квалитетне приплодне млечне краве, товне краве и бикове (25000 динара), крмаче и нерасте (10.000 динара), овце и овнове, козе и јарце (7.000 динара), родитељске кокошке тешког и лаког типа, ћурке и рибе. За ове намене издвојено је 4.34 милијарди динара. За тов јунади, јагњади и свиња издваја се ове године милијарда динара, а висина подстицаја је иста као у 2017. години и креће се од хиљаду динара по грлу товних свиња до 10.000 динара по грлу товне јунади.

Подстицај за краве за узгој телади за тов ове године је повећан и износи 10.000 динара по грлу. Пчелари ће бити подржани са 720 динара по кошници, док ће основни подстицај за биљну производњу ове године бити исплаћивани у укупном изнoсу од 4000 динара по хектару.

Уредбом је за мере руралног развоја издвојено 2.4 милијарде динара и то за подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља 180 милиона динара, а за подршку за унапређење примарне пољопривредне производње милијарда динара. Од тога је 400 милиона динара намењено набавци нових машина и опреме у оквиру биљне производње и 250 милиона за исте намене у оквиру сточарске производње. За сувбенције за набавку квалитетних приплодних грла опредељен је износ од 150 милиона динара, а за инвестирање у изградњу и опремање објеката 200 милиона динара. За инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства на располагању је 98,8 милона динара. И ове године, посебни подстицаји намењени су младим пољопривредницима и за те намене издвојено је 200 милиона динара.

Висина подршке за наведене мере руралног развоја остаје у нивоу претходне године, с изузетком подстицаја за подизање вишегодишњих засада који ће бити исплаћивани у максималном износу од 50% од вредности инвестиције умањене за ПДВ, односно у максималном износу од 65% у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

За органску производњу у овој години предвиђено је 110 милиона динара, док је обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди износи 460 милиона динара, а за посебне подстицаје износи 249 милона динара. Обим средстава за ИПАРД подстицаје износи 1.434.260.000 динара од чега 358.565.000 динара буџетских средстава и 1.075.695.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Комплетну Уредбу можете преузети у прилогу текста

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content