Документација

Нема докумената

Објављен Правилник о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља

Министарство пољопривреде и заштите животне средине недавно је донело нови Правилник за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља.

Право на подстицаје за подизање матичних засада има правно лице и предузетник под условом да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и да има пријављене површине на којима су подигнути матични засади. Правилником су прецизирани и други услови које треба да испуни свако ко жели да конкурише за добијање ових средстава.

Подстицаји обухватају:

Подстицаје за подизање матичних засада предосновне и основне категорије воћака, винове лозе и хмеља за купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије и то у износу до 3.000.000 динара по кориснику.

Да би остварио подстицаје за матични засад мора да има барем 200 садница предосновне и основне категорије, односно најмање 2.000 подлога. Износ средстава за јабучасте и коштичаве врсте је до 1.200 динара по садници. За језграсте врсте воћа је до 1.300, винову лозу 500  и хмељ 200 динара по садници.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад вегетативних подлога остварује се право на подстицаје у износу до 140 динара по садници.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад за добијање семена остварује се право на подстицаје у износу до 1.000 динара по садници.

Када су у питању јагодасте врсте за малину се остварује до 50 дин по садници, за јагоду до 40, купину до 100, боровницу до 400 и рибизлу и огрозд до 150 динара по садници.

Подстицаји за подизање матичних засада, остварују се на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се за сваку календарску годину подноси Министарству – Управи за аграрна плаћања од 1. до 15. октобра календарске године.

Подстицаје за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља и то у износу до 500.000 динара по кориснику. Право на подстицаје за произведене саднице може се остварити за саднице воћака, винове лозе и хмеља које су произведене у периоду од 1. септембра претходне године до 31. августа текуће године и за које је у том периоду издат сертификат.

Средства за произведене саднице могу да остваре сви они који испуњавају захтеве прописане правилником. За саднице предосновне и основне категорије за јабучасте и коштичаве врсте воћака даваће се 50 динара, орах 10, јагодасте врсте воћа (осим јагоде) 20, боровнице 100, јагоде 10, и винове лозе и хмељла по 50 динара. За саднице сертификоване категорије произвођачи ће моћи да добију по 10 динара за јабучасте и коштичаве врсте, за јагодасте (осим боровнице и јагоде) пет динара,  боровницу 50, јагоду, винову лозу и хмељ по пет динара. За стандардне ктегорије подстццаји износе за јабучасте и коштичав врсте по три динара, за језграсто воће осим ораха 5, калемљени орах и леску по 80, јагодасте врсте (осим боровнице) 3, боровницу 10, винову лозу и хмељ по три динара.

Подстицаји се остварују на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се подноси за сваку календарску годину Управи, у периоду од 1. септембра до 15. октобра календарске године. Захтев се може поднети за саднице различите по категоријама, врстама, сортама или клоновима који су уписани у Регистар сорти пољопривредног биља.

Подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, и то у износу до 10.000.000 динара по кориснику.

Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију расподељују се Конкурсом који за сваку календарску годину расписује Управа. Корисник подстицаја најкасније до 30. јуна наредне године треба Министарству да достави извештај о реализацији  који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава остварених по основу подстицаја.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content