Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Објаљен Водич за оснивање партнерстава за територијални рурални развој и припрему локалних стратегија руралног развоја

У циљу квалитретне припреме и спровођења Локалних стратегија руралног развоја, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде припремило је Водич за оснивање партнерстава за територијални рурални развој и припрему локалних стратегија руралног развоја, који садржи практична упутства и информације намењенe свим заинтересованима за локални развој руралних подручја у Србији кроз LEADER приступ.

LEADER приступ (фр. Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale) је иновативни приступ ЕУ заснован на стратегијма руралног развоја које су донете и спроведене на локалном нивоу од стране локалних актера, уз подршку релевантних институција. Овај приступ омогућава добијање иновативних одговора на препреке у испуњавању потреба руралних заједница, јер је прилагођен развоју малих територија које се карактеришу заједничком традицијом, локалним предностима и слабостима, као и посебним потребама становништва у одређеном подручју.

Водич за оснивање Партнерстава за територијални рурални развој и припрему ЛСРР

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content