Документација

Нема докумената

Обавештење- у првој фази, предметна инвестиција одобрена за 871 пољопривредника који су конкурисали на пројекат Светске банке

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за Први јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2021. години донело је одлуку о увећању новчаних средстава која су готово удвостручена у односу на почетна опредељена средства.

Опредељено је, 1,200.000.000 динара по овом позиву, за унапређење конкурентости пољопривредне производње, највише, према заинтересованости пољопривредика, за набавку нове механизације. Трактори и прикључне машине су у највећем броју пријава које су се поднете Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

У првој фази пројекта одобравање права на коришћење бесповратних средстава биће омогућено 871 пољопривреднику, према редоследу на Коначној ранг листи објављеној 08. октобра 2021. године. Такође, сви подносиоци пријава који су на Коначној ранг листи рангирани бројем испод 871, нису аутоматски одбијени, јер ће се листа обухвата подносиоца пријава померати, сходно утрошку новчаних средстава.

Подносиоцима пријава следује друга фаза пројекта, односно израда пословног плана и консултације са пословном банком о подношењу захтева за одобравање кредита за 40% прихватљивих трошкова инвестиције за коју су поднели пријаву. По добијању одобрења од пословне банке и писма о намерама којим се потврђује спремност изабране банке да подржи корисника, подносе Министарству пољопривреде, шумарства и вододпривреде сву потребну документацију за другу фазу пројекта. Након прегледа исправности документације са свим корисницима који су добили одобрење од Тима за имплементацију Пројекта конкурентне пољопривреде Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће потписати Уговор о додели бесповратних средстава.

Тим за управљање Пројектом конкурентне пољопривреде Србије

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content