Нови рок за подношење захтева за подстицаје за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла

Правилником о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње, који је објављен у Службеном гласнику РС 26/2018 од 05.04.2018. године, прописан је нови рок за подношење захтева за остваривање права на подстицај по овој мери.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање права на подстицаје министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину у периоду од од 1. јула до 30. септембра текуће године.

За више информација посетите страницу (https://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-opreme-i-kvalitetnih-priplodnih-grla-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje/).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content