Документација

Нема докумената

Нови рок подношење захтева за остваривање права на подстицај за инвестиције у изградњу и опремање објеката

Правилником о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње промењен је рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје, који ће се од сада подносити  у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.

Право на субвенцију се остварује ако је, поред осталог, инвестиција за коју се подноси захтев реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривања права на подстицаје и није предмет подстицаја по неком другом основу, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима.

Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

Подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и то: изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа; набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.

Подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње и то: изградњу објекта за смештај свиња, оваца и коза; набавку нове опреме за објекат за смештај животиња; грађење новог објекта за складиштење стајњака; набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака; набавку нове опреме за објекте за аквакултуру.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content