Документација

Нема докумената

Министар пољопривреде и заштите животне средине – Проф. др Снежана Богосављевић Бошковић

Снежана Богосављевић – Бошковић је рођена у Ивањици 24. јануара 1964. године. Основну и средњу Природно-техничку школу (смер за биохемију и молекуларну биологију) завршила је у Ивањици. Дипломирала је на Агрономском факултету у Чачку 1986. године. На Пољопривредном факултету у Земуну је магистрирала 1990, а потом на истом факултету и докторирала 1994. године. Постала је доктор наука у 30-ој години живота, па је била један од најмлађих доктора наука Универзитета у Крагујевцу.

Професионалну каријеру започела је као асистент приправник на групи предмета из области Зоотехника Агрономског факултета у Чачку 1987. године. За асистента је изабрана 1990, доцента 1995, ванредног професора 2000. и редовног 2006. године. И данас је ангажована као професор на основним, мастер и докторским студијама. Тренутно је Шеф катедре за сточарство и технологију анималних сировина. У претходном периоду била је продекан за наставу и научно-истраживачки рад, члан Суда части Универзитета, Савета универзитета у Крагујевцу, члан Стручног већа Универзитета за за биологију и хемију са хемијским инжењерством и биотехнологијом.

Аутор је или коаутор више од 180 научних радова саопштених у часописима националног и међународног значаја. Објавила je монографију, практикум и више публикација области Технологије гајења домаћих животиња.

Била је ментор или члан Комисија за израду и одбрану већег броја дипломских радова. Била је и ментор израде две магистарске тезе и члан више комисија за оцену пријава, као и оцену и одбрану магистраских теза и докторских дисертација. Члан је светске научне асоцијације живинара (World’s Poultry Science Association).

Учествовала је као истраживач или руководилац у реализацији већег броја пројеката одобрених од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Учествовала је и у реализацији једног међународног научно-истраживачког пројекта.

Живи у Чачку. Удата је, мајка једног детета.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content