Документација

Нема докумената

Кренуо циклус обука за контролу на лицу места

Сектор за контролу на лицу места Управе за аграрна плаћања недавно је започео обуке новозапослених контролора, у циљу што боље припреме за предстојеће активности у оквиру ИПАРД II програма. Кроз симулацију контроле на лицу места у предузећу Космај комерц, огранку винарије Пантић, које је конкурисало за национална подстицајна средства, новозапосленима су приказане све фазе поступка контроле по правилима ИПАРД II програма.

Контроле на лицу места, као део Система контроле, утврђују да ли је операција за коју је поднет захтев прихватљива и да ли се она спроводи у складу са важећим правилима и прихваћеним обавезама. Провером се утврђује тачност података које је прималац обезбедио својим предметним документима. Након сваке контроле на лицу места сачињава се контролни извештај који омогућава преглед детаља извршених провера.

С обзиром да се ради о контроли коришћења подстицајних средстава која ће бити обезбеђена из ЕУ фондова, процес контроле је веома сложен и одвија се у три фазе. Након административне обраде захтева, којом је утврђено да су испуњени сви услови захтевани Конкурсом, обавља се „нулта фаза“ контроле, којом се на лицу места проверава да ли је корисник започео инвестицују за коју конкурише. Контрола пре плаћања се одвија пре исплате средстава, како би се утврдило да ли је инвестиција реализована у целости и у складу са предложеним пројектом, да ли је приведена намени и стављена у функцију.

Завршна „еx-пост“ контрола, која се обавља после исплате средстава, на терену утврђује да ли је инвестиција одржана и да ли су достигнути стандарди ЕУ на крају инвестиције. Прималац подстицајних средстава из ИПАРД II програмских мера је обавезан да обавља активност за коју је добио подстицај у временском периоду од најмање пет година након исплате, да не врши суштинске промене инвестиције, нити да отуђи предмет подстицаја. У случају констатовања неправилности, корисник ће бити у обавези да врати средства из ИПАРД II програма.

Контролори спроводе контроле на лицу места одређених инвестиција најмање једном у периоду од пет година након исплате подстицаја. Контрола се може претходно најавити под условом да сврха контроле није угрожена, а трајање провера је строго ограничено на минимални потребни временски период. У зависности од околности, контроле могу бити и ванредне. Корисник је дужан да чува сву документацију од тренутка склапања уговора до тренутка истека пет година од реализоване инвестиције.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content