Документација

Нема докумената

Кренула исплата основних подстицаја у биљној производњи

Управа за аграрна плаћања отпочела је исплату основних подстицаја у биљној производњи регистрованим пољопривредним газдинствима у четвртак 22. марта. За ове намене Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2018. годину предвиђен је износ од 7,85 милијарди динара, а висина подстицаја је 4000 динара по хектару. Пољоривредни произвођачи захтеве подносе Управи за Трезор од 1. марта 2018. године.

У току је подношење захтева и за кредитну подршку банкама које са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде имају закључен уговор. У спровођењу кредитне подршке током 2018. године учествоваће следеће банке: Збер банка, Ерсте банка, НЛБ банка, Прокредит банка, Банка Интеза, ОТП банка, Креди агрикол банка, Уникредит банка, Халк банка, Комерцијална банка и Банка поштанска штедионица. Учествоваће и следећа осигуравајућа друштва: Триглав осигурање, Ђенерали, ДООР Нови Сад и Дунав осигурaње.

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима кроз субвенционисање дела камате омогућава олакшан приступ коришћењу кредита.

Кредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, или од три до пет година, одобравају се и исплаћују у динарима – без валутне клаузуле и представљају једне од најповољнијих кредита на тржишту, где фиксна каматна стопа износи 3% на годишњем нивоу, односно 1% за физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content