Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака,винове лозе и хмеља за 2016. годину

Конкурс се односи на подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2016. годину.

Подстицаји за програме сертификације и клонске селекције су плаћања одобрених програма подносиоца пријаве кроз рефундацију трoшкова за њихову реализацију без обрачунатог ПДВ-а.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content