Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних неста

Управа за аграрна плаћања оглашава јавни конкурс за попуњавање следећих извршилачких радних места:

1. Радно место за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике
2. Радно место за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике
3. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике
4. Радно место контролор коришћења подстицаја
5. Радно место за тржишни информациони систем
6. Радно место за администрацију Регистра пољопривредних газдинстава

Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: поштом на адресу Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11 000 Београд.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content