Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Измењен Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС“ број 67/2019 од 20.09.2019. године).

Најважније измене односе се на увођење два нова сектора улагања – сектор грожђа и сектор јаја и увођeње посебних услова за остваривање права на ИПАРД подстицај за произвођаче садног материјала воћака и винове лозе.

Пољопривредна газдинства са минимум 2 ха и максимум 100 ха винограда на крају инвестиције, уписаних у Виноградарски регистар, могу уз ИПАРД подршку да подигну нове засаде винове лозе или изврше конверзију постојећих засада, инвестирају у системе противградне заштите, или у системе за наводњавање, набаве пољопривредну механизацију, укључујући воћарско-виноградарске тракторе (до 100 kW), или уз ИПАРД подршку изграде складишне капацитете, укључујући УЛО хладњаче.

Што се тиче сектора јаја пољопривредна газдинства са укупним капацитетом објекта од минимум 5.000 и максимум 200.000 кокошака носиља у експлоатацији, могу да инвестирају у изградњу/реконструкцију и опремање објеката за узгој кокошака носиља, производњу и складиштење јаја, као и хране за животиње, пољопривредну механизацију (укључујући тракторе до 100 kW) и опрему. На другој страни, пољопривредна газдинства са капацитетом објекта већим од 200.000 кокошака носиља, на почетку инвестиције су прихватљива за инвестирање у реконструкцију и/или опремање производних капацитета ради испуњења ЕУ стандарда у вези са добробити животиња, изградњу објеката за управљање отпадом, третман отпадних вода, спречавање загађења ваздуха, складиштење стајњака, као и у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

Изменама правилника прописано је да се испуњеност минималних националних услова у области добробити животиња и заштите животне средине проверава на целом газдинству, осим у случају пољопривредних газдинства која подносе захтев у оквиру сектора воћа и поврћа и у РПГ имају до 15 хектара уписаних површина под наведеним културама. Испуњеност минималних националних услова ће се на овим газдинствима проверaвати само у оквиру сектора у којем корисник подноси захтев.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава можете преузети на званичним интернет страницама Министарства – http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/ и Управе за аграрна плаћања – https://uap.gov.rs/mera-1-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content