Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Измене правилника о ИПАРД подстицајима за Меру 3

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС“ број 23/2018 од 23.03.2018. године).

Најважније измене односе се на опште услове за остваривање права на одобравање пројекта, на пример, на вредност инвестиције у смислу прикупљања понуда, а нови Правилник прописује и начин разврставања привредних субјеката.

Приликом подношења захтева за одобравање пројеката достављају се три прикупљене понуде за набавку инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова, за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун.

Фокус ИПАРД програма је на привредним субјектима који спадају у групу микро, малих и средњих привредних субјеката, па су изменама правилника унете одредбе ради ефикаснијег разврставања привредних субјеката према величини.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства можете преузети на званичним интернет страницама Министарства – http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/ и Управе за аграрна плаћања – https://uap.gov.rs/mera-3-investicije-u-fizicku-imovinu-u-vezi-sa-preradom-i-marketingom-poljoprivrednih-proizvoda-i-proizvoda-ribarstva/.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content