УАП
ПОЧЕТНА

Измена уредбе за генетско унапређење сточарства у 2011. године

Објављено: 5. децембра 2011. Категорија: Вести 2011

На основу измене Уредбе о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години, лица која испуњавају услове за подстицаје прописане Уредбом, а која нису остварила право на коришћење подстицаја за квалитетне приплодне првотелке за трећи квартал 2011. године, право на коришћење тог подстицаја могу да остваре на основу захтева који се од 10. децембра до 30. децембра 2011. године подноси на Обрасцу – Захтев за подстицаје за квалитетне приплодне првотелке за III квартал 2011. године. Захтев за подстицаје за квалитетне приплодне првотелке за III квартал одштампан је уз Уредбу о измени уредбе о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години.

Поделите на: