EN
[wpml_language_selector_widget]

Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

ИПАРД III програм – консултације са заинтересованим странама

ИПАРД Управљачко тело интензивно ради на припреми ИПАРД III програма у складу са дефинисаним смерницама добијеним од стране Европске комисије. Основу за припрему ИПАРД III програма представљале су секторске анализе пољопривредне  производње и прераде у Републици Србији, као и Анaлиза финaнсиjских инструмeнaта, Анализа кaпaцитeте јединица локалне самоуправе и Анализа утицаја Зелене агенде (Green Deal) Европске уније на пољопривреду Републике Србије. Достављање финалне верзије ИПАРД III програма Европској комисији предвиђено је за септембар, док се његово усвајање од стране Европске комисије очекује у новембру 2021. године, након чега ће уследити усвајање наведеног програма на националном нивоу.

Полазећи од тога да је спровођење политике руралног развоја циклус, а не процес „одозго према доле”, одржавање консултативног процеса са свим заинтересованим странама, као и са представницима Европске комисије континуирано се спроводи од почетка израде ИПАРД III програма. У складу са тим, омогућен је двосмеран процес, односно учешће свих заинтересованих страна у програмирању, праћењу и евалуацији Програма. На тај начин дефинисана политика прилагођена је стварним потребама становништву у руралним подручјима и представља одговор на њихове свакодневне проблеме.

У оквиру израде ИПАРД III програма за период 2021-2027. године припремљене су детаљне анализе снага, слабости, могућности и претњи (SWOT) за сваки сектор и област. На основу анализа одређени су предлози потреба, као и предлози мера које су усмерене на решавање потреба.

ИПАРД Управљачком телу важно је да прикупи мишљења свих заинтересованих страна и да на основу њих дефинише смернице будуће подршке. С тим у вези, позивамо вас да се укључите и изнесете своје мишљење на SWOT анализе, предлоге потреба, као и на основне информације за сваку меру ИПАРД III програма, које  можете погледати путем линка.

Ваше коментаре, мишљења, примедбе и предлоге на наведени материјал можете доставити попуњавањем упитника ОВДЕ до 06. августа 2021. године.

Захваљујемо свима који ће узети учешће у заједничком стварању програма Републике Србије за коришћење претприступне помоћи ЕУ за пољопривреду и рурални развој.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content