Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Европска комисија усвојила ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021–2027. године

Одлуком Европске комисије од 09. марта 2022. године, усвојен  је  ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021 – 2027. године. Финансијски  допринос Европске уније за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски  период и износи 288 милиона евра.

Инвестиције које  ће бити подржане  ИПАРД III програмом односе се на набавку опреме и машина, изградњу и реконструкцију објеката. Крајњи циљ ових улагања јесте, пре свега, достизање европских стандарда у области хигијене, безбедности хране, добробити животиња и заштите животне средине, оснаживање пољопривредних произвођача за пласман производа на тржиште ЕУ, као и припрема за коришћење европских фондова који ће домаћим пољопривредним произвођачима и прерађивачима бити доступни ступањем у чланство EУ.

Мере које  ће бити подржане ИПАРД III програмом Републике Србије за период 2021 – 2027. године:

Мера 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;

Мера 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства;

Мера 4: Агро-еколошко-климатске мере и мера органске производње;

Мера 5: Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ;

Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру;

Мера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања и

Мера 9: Техничка помоћ (подршка Управљачком телу у спровођењу ИПАРД програма).

Поред мера које су већ биле акредитоване кроз ИПАРД II програм, ИПАРД III програмом предвиђено је увођење нових мера које ће додатно повећати искоришћење додељених средстава, као и нових сектора, нових лимита финансијске подршке, нових специфичних критеријума у вези са површином и бројем животиња.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content