УАП
ПОЧЕТНА

Европска комисија усвојила ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021–2027. године

Објављено: 11. марта 2022. Категорија: Вести 2022, ИПАРД II

Одлуком Европске комисије од 09. марта 2022. године, усвојен  је  ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021 – 2027. године. Финансијски  допринос Европске уније за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски  период и износи 288 милиона евра.

Инвестиције које  ће бити подржане  ИПАРД III програмом односе се на набавку опреме и машина, изградњу и реконструкцију објеката. Крајњи циљ ових улагања јесте, пре свега, достизање европских стандарда у области хигијене, безбедности хране, добробити животиња и заштите животне средине, оснаживање пољопривредних произвођача за пласман производа на тржиште ЕУ, као и припрема за коришћење европских фондова који ће домаћим пољопривредним произвођачима и прерађивачима бити доступни ступањем у чланство EУ.

Мере које  ће бити подржане ИПАРД III програмом Републике Србије за период 2021 – 2027. године:

Мера 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;

Мера 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства;

Мера 4: Агро-еколошко-климатске мере и мера органске производње;

Мера 5: Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ;

Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру;

Мера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања и

Мера 9: Техничка помоћ (подршка Управљачком телу у спровођењу ИПАРД програма).

Поред мера које су већ биле акредитоване кроз ИПАРД II програм, ИПАРД III програмом предвиђено је увођење нових мера које ће додатно повећати искоришћење додељених средстава, као и нових сектора, нових лимита финансијске подршке, нових специфичних критеријума у вези са површином и бројем животиња.

Поделите на:

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.