EN
[wpml_language_selector_widget]

Документација

Нема докумената

Додела подстицаја по јавним позивима у циљу брже исплате средстава

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће од наредне године увести пријављивање за подстицаје по основу јавних позива у циљу скраћивања поступка обраде захтева и брже исплате средстава.

Изменама у начину подношења захтева створиће се услови да се сви предмети који се приме у току године у истој години и исплате.

Уместо непосредног подношења захтева и пријава за остваривање права на подстицаје у роковима прописаним правилником, прописује се подношење захтева, односно пријава по јавним позивима.

Овакав начин подношења захтева не доноси суштинске измене у добијању и коришћењу субвенција за саме пољопривредне произвођаче, већ унапређује и убрзава административни процес пријема и обраде захтева ради максималне ефикасности у исплати средстава.

Подношење захтева, односно пријава по јавним позивима које расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, биће примењивано пре свега због усклађивања са постојећим мерама подстицаја из оквира националног и међународних програма подстицаја, којима је већ прописано расписивање јавних позива и конкурса.

Тиме се прописује поступак остваривања права који је јединствен и једнако уређен за све врсте националних и међународних подстицаја, остварује једнакост корисника подстицаја без обзира на поједине врсте подстицаја, те достижу европски и међународни стандарди приликом уређивања начина остваривања права на подстицаје.

Наведене измене и допуне правилника којима се ближе прописују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, извршене су у складу са препорукама Државне ревизорске институције, у циљу остваривања права на подстицаје до висине расположивих средстава унапред опредељених јавним позивом.

Најзад, прописивањем начина остваривања права на подстицаје путем јавних позива за подношење захтева, односно конкурса за подношење пријава, у складу са приливима буџетских средстава у току године, као и у складу са потребама ефикасног управљања мерама пољопривредне политике и тржишта пољопривредних производа током аграрне године, реално се очекује скраћивање и економичније спровођење поступка за остваривање права на подстицаје, од подношења захтева до доношења решења поводом захтева, те благовремена исплата утврђених подстицајних средстава.

Планирано је да се у 2023. години дефинишу и нови критеријуми за сваки подстицај у оквиру националних мера, како би средства добили пољопривредни произвођачи којима су она најпотребнија, а такође се и на прави начин помогло одређеним категоријама произвођача, као што су жене и млади.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања може расписати један или више јавних позива за календарску годину, за једну или више врста подстицаја.

Пољопривредни произвођачи ће благовремено бити обавештени о предстојећим јавним позивима, како би припремили сву потребну документацију. Информације ће бити објављиване на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content