Документација

Нема докумената

Додатне информације за пријаву за премију осигурања

Пољопривредни произвођачи приликом пријављивања на јавни позив за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања треба да додатно обрате пажњу на следеће:

– пре приступања пријави за исплату осигурања, подаци у еРПГ и катастру морају да се подударају са подацима који су наведени на полиси. Ово је најбитнија ставка како би средства могла да се аутоматски уплаћују без потребе за ручном провером

– биљне културе морају такође да буду усклађене, оне наведене у еРПГ и оне које су наведене у полиси

– полисе осигурања морају бити плаћене пре него што пољопривредници ступе у поступак пријаве за ту врсту субвенције

Јавни позив за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2023. годину, расписан је 16. октобра и трајаће до 15. новембра 2023. године.

Овај јавни позив обухвата подстицаје за осигурање ратарских култура, повртарских култура, воћарских култура, винове лозе и хмеља, расадника, као и осигурање животиња.

Највиши укупни износ који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 2.500.000 динара.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content