Документација

Нема докумената

Данас исплата друге транше субвенција пољопривредницима

Данас ће бити исплаћена друга транша субвенција у укупној вредности од3.374.680.499,50 динара, од чега ће на име субвенција за биљну производњу у 2015. години, према плану исплате бити реализовано укупно 2.768.536.883,00 динара.

Подсећамо, обезбеђена су додатна средства од близу 10 милиjaрди динaрa кojимa ћe бити рeaлизoвaни зaхтeви пoљoприврeдникa за исплату субвенција за биљну производњу у 2015. години, а средства се исплаћују према редоследу подношења захтева. Министарство пољопривреде и заштите животне средине је крајем јануара месеца ислатило прву траншу субвенција, па укупан износ прве и друге транше износи 6.747.951.910,50 динара.

Како је и раније најављивано, последња транша исплате пољопривредницима очекује се крајем марта.

Такође, данас ће према плану исплата за мере подстицаја у сточарству бити реализовано укупно 606.143.616,50 динара.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content