УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Уредбе 2014

Уредба о утврђивању годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2014. годину

Годишњим програмом утврђују се конкретне активности у 2014. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди и подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца, развој пољопривредне саветодавне и стручне службе, као и извори, распоред и начин коришћења средстава.

Поделите на:

Уредба је актуелна.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију