УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља

Додато: 3. марта 2023. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића

Додато: 28. фебруара 2022. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Додато: 27. септембра 2021. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре

Додато: 5. јула 2021. Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина

Додато: 22. јуна 2020. Категорије: Мере руралног развоја

Шта је за мене?