УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

Објављено: 13. априла 2016. Категорије: Архива 2019

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку унапређењу система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услови, начин остваривања права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају:

1) подстицаје за спровођење техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

2) подстицаје који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља

За подстицаје из овог правилника остварује се право на коришћење средстава у износу који не може бити већи од 8.000.000 динара по кориснику.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета („Службени гласник РС“, бр. 49/15 и 36/16), осим члана 10. став 2, који престаје да важи 31. децембра 2017. године.

 

 

 

 

Поделите на: