УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво

Објављено: 9. априла 2014. Категорије: Архива 2017

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на регрес за ђубриво. Ђубриво, у смислу овог правилника, јесте свако средство за исхрану биља које је ставњено у промет у складу са прописима којима се уређује област исхране биља.

По новом измењеном правилнику рачуни за ђубриво важе ако су издати од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године.

Уз захтев се прилаже оригинал фискалног исечка, а уколико се из њега не могу утврдити сви подаци неопходни за остваривање права на регрес за ђубриво, потребно је поднети и оригинал рачун.

Регрес по хектару износи до 2.000 динара.

Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једанпут годишње, у два примерка, Министарству финансија – Управи за трезор, у периоду од 3. маја до 30. септембра текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво у _______ години.

Поделите на: