УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Објављено: 18. септембра 2013. Категорије: Архива 2013

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:
1) програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;
2) програму за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним занатима који су сертификовани у складу са подзаконским актом којим се уређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно послови домаће радиности.

 Подстицаји се остварују на основу конкурса који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Конкурс садржи конкурсну пријаву, услове за остваривање права на подстицаје, документацију коју је потребно поднети, критеријуме за рангирање, рок за подношење конкурсне пријаве, као и друге потребне информације.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.