УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса

Објављено: 8. октобра 2013. Категорије: Архива 2013

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на одрживи рурални развој који се спроводи с циљем унапређења заштите животне средине, и то:

  1. програму за очување и одржавање националне ex situ колекције у семену;
  2. програму за очување и одрживо коришћење биљних генетичких ресурса;
  3. програму за реализацију посебних пројеката у области очувања биљних генетичких ресурса.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

  1. биљни генетички ресурси су оне старе сорте и локалне популације, укључујући и одомаћене сорте уписане, односно брисане из Регистра сорти пољопривредног биља које води министарство надлежно за пољопривреду, пољопривредног биља (житарице, крмно биље, индустријско биље) и хортикултурног биља (повртарско биље, воћке, винова лоза, хмељ, медицинско и ароматично биље) које се користе за храну и пољопривреду;
  2. генетички материјал је било који део биљке, укључујући репродуктивне или вегетативне делове за размножавање, којим се преносе наследна својства;
  3. in situ чување је чување генетичког материјала у екосистему или природном станишту и одржавање и обнављање одрживе популације врста у њиховом природном окружењу и у случају гајених биљних врста на пољопривредном газдинству где су се развила њихова карактеристична својства;
  4. ex situ чување је чување генетичког материјала за пољопривреду ван његовог природног станишта;
  5. ex situ колекције су колекције генетичког материјала за пољопривреду које се чувају изван његовог природног станишта;
  6. принова је основна јединица у чувању и документовању биљних генетичких ресурса која представља узорак семена или садног материјала, односно групу биљака у колекцији у пољу.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања  у периоду од 1. октобра до 31. октобра текуће године на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за очување биљних генетичких ресурса за ______ годину.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.