УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије

Објављено: 4. јуна 2013. Категорије: Архива 2013

Овим правилником ближе се прописују подстицаји програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета, који обухватају подршку за инвестиције у прераду пољопривредни производа и маркетинг кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије, врсте, услови и начиностваривања права на подстицаје за унапређење квалитета вина и ракије, образац захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ по кориснику подстицаја за унапређење квалитета вина и ракије.

Право на подстицаје произвођачу вина без географског порекла, односно произвођачу ракије без географске ознаке порекла и подстицаје произвођачу вина са географским пореклом, односно произвођачу ракије са географском ознаком порекла остварује се тако што, у складу са законом којим сеуређују подстицаји и овим правилником, произвођач вина односно ракије подноси захтев на Обрасцу 1. – Захтев за остваривање права на подстицаје произвођачу вина односно ракије за унапређење квалитета вина односно ракије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Захтев 1 подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, и то у периоду од 1. априла до 30. септембра текуће календарске године.
Произвођач вина, односно ракије остварује право на подстицаје из става 1. овог члана подношењем само једног захтева у току текуће календарске године. Захтев 1 односи се на различита вина, односно ракије, као и на вина са истим називом (трговачким именом), односно ракије са истим називом, али различитог лота.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.