УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Објављено: 9. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Овим правилником ближе се прописују подстицаји програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета, који обухватају подршку за инвестиције у пољопривредну производњу кроз подстицање подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, и то врсте, услови и начин остваривања права на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ по кориснику подстицаја за подизање производних засада.

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:
1) подршку подизања нових интезивних производних засада са савременом технологијим гајења воћа, винове лозе и хмеља, са наслоном;
2) припрему земљишта за подизање производних засада.

Право на подстицаје за подизање производних засада остварује се тако што правно лице, предузетник и физичко лице, у складу са законом и овим правилником, подноси захтев на Обрасцу – Захтев за коришћење подстицаја за подизање вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља.

Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања, најкасније до 31. августа текуће календарске године.

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног захтева, изузев за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој календарској години.

Поделите на: