УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље

Објављено: 5. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Право на подстицаје има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за краве дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана и блонд аквитен, која припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.
Уз захтев за подстицаје за краве дојиље подноси се копија пасоша за говеда, извод из главне матичне евиденције за краве доjиље које припадају товним грлима чисте расе за која се подноси захтев оверен од стране одгајивачке организације, као и извод из евиденције о регистрацији газдинства и броју животиња на газдинству из Централне базе података о обележавању животиња, издати и оверени од стране овлашћене ветеринарске организације, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Захтев за остваривање права на подстицајна средства подноси се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину до 31. јануара наредне године на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве дојиље за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.