УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела

Објављено: 12. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству по кошници пчела остварује на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац

Уз захтев се подноси  извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава на газдинству из Централне базе података о обележавању животиња, оверен од стране овлашћене ветеринарске организације, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, као и копија уверења о здравственом стању животиња оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора.

 Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину до 31. августа текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.