УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета

Објављено: 9. јула 2013. Категорије: Архива 2013

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за унапређење стручног знања и сталног усавршавања људских капацитета.

Подстицаји обухватају:

1) подстицаје за посебне програме за усавршавање стручног знања пољопривредних произвођача;

2) подстицаје за ангажовање помоћника пољопривредног саветодавца.

Подстицаји из овог правилника расподељују се конкурсом који за сваку календарску годину расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. За сваку календарску годину конкурсом се утврђује садржина посебних програма, критеријуми за избор корисника подстицаја и оцењивање програма и документација коју заинтересована лица подносе како би доказала испуњеност услова за остваривање права на подстицаје.

Право на коришћење подстицаја остварује се на основу захтева који се подноси Управи за аграрна плаћања од 1. јула до 20. јула календарске године.

Уз захтев подноси се: 1) документација којом се доказује испуњеност услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди; 2) копија дипломе, односно уверења којим се потврђује стручна спрема лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима; 3) копија уговора о привременим и повременим пословима закљученог са помоћником пољопривредног саветодавца у складу са законом за текућу годину; 4) план активности које ће обављати помоћник пољопривредног саветодавца.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.