УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела

Објављено: 13. новембра 2013. Категорије: Архива 2013

Право на подстицаје има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном контролном организацијом који важи за годину у којој се подноси захтев за коришћење подстицаја.

Подстицаји се остварују у износу од 700 динара по кошници пчела, на основу захтева који се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања.

Захтев се подноси за сваку календарску годину до 15. новембра текуће године на Обрасцу – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.