УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о утврђивању годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2012. годину

Објављено: 8. октобра 2012. Категорије: Архива 2012

Овом уредбом утврђује се Годишњи програм мера за спровођење одгајивачког програма за 2012. годину.

У 2012. години обавиће се мере за спровођење одгајивачког програма код великих преживара, ситних преживара, копитара, у свињарству, живинарству, пчеларству и аквакултури.

Захтев за коришћење средстава Програма подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „ За конкурс – не отварати”. Рок за подношење захтева за коришћење средстава је до 12. октобра 2012. године.
Захтев за коришћење средстава за финансирање одржавања локалних и регионалних изложби подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26. Рок за подношење захтева за одржавање локалних и регионалних изложби је до 1. новембра 2012. године.

Поделите на:

Правилник није актуелан.