УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о условима и начину коришћења субвенција за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години

Објављено: 28. априла 2012. Категорије: Архива 2012

Право на коришћење субвенције има физичко лице, носилац породичног пољопривредног газдинства под условом да је: 1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава. 2) на дан 9. априла 2012. године имало пријављене површине под одговарајућом групом пољопривредних култура, у складу са Правилником.

Корисник субвенције има право на субвенцију у износу од 6.420 динара по хектару пријављене површине у складу са Правилником умањену за износ аванса оствареног по основу Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу житарица и кромпира, Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу крмног биља у 2012. години, Уредбе о условима и начину коришћења премије за индустријско биље и Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу дувана у листу.

Корисник субвенције подноси захтев за коришћење субвенције Министарству финансија и привреде – Управи за трезор до 1. децембра 2012. године на обрасцу – Захтев за исплату субвенције за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години.

Поделите на: