УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада у 2012. години

Објављено: 27. јула 2012. Категорије: Архива 2012

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада у 2012. години

Право на коришћење средстава за регресирање осигурања животиња и површина под биљним културама пријављеним у 2012. години има физичко лице – носилац пољопривредног газдинстава које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава  у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава и које је у активном статусу.

Носилац пољопривредног газдинствa има право на коришћење средстава за регресирање осигурања у износу од 40% од висине премије осигурања без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања, ако је код  друштва за осигурање осигурао: 1) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава; 2) усеве и плодове од ризика умањења приноса и 3) расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.

Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања подноси се Министарству финансија – Управа за трезор, од 15. јуна до 31. октобра 2012. године, према месту уписа пољопривредног газдинства у Регистар.

Поделите на: